Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Γιατί η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών δεν δημοσιοποιεί τα στοιχεία των κατηγορουμένων για το σκάνδαλο της μαφίας των ακινήτων-παραδικαστικού κυκλώματος;

 

Γιατί η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών δεν δημοσιοποιεί, ως οφείλει, τα στοιχεία των κατηγορουμένων για το σκάνδαλο της μαφίας των ακινήτων-παραδικαστικού κυκλώματος;

Σύμφωνα με την περίπτωση β΄ του άρθρου 2 του Ν. 2472/97,
«β. «Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Ειδικά για τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες δύναται να επιτραπεί η δημοσιοποίηση μόνον από την εισαγγελική αρχή για τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 3 με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Εισαγγελέα Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο Εφετείο. Η διάταξη πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένη, να προσδιορίζει τον τρόπο δημοσιοποίησης και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει. Η δημοσιοποίηση αυτή αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων. Κατά της εισαγγελικής διάταξης επιτρέπεται προσφυγή εντός 2 ημερών από τη γνωστοποίηση στον κατηγορούμενο ή κατάδικο ενώπιον του Προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ή του Προϊστάμενου της Εισαγγελίας Εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο Εφετείο, ο οποίος αποφαίνεται εντός 2 ημερών. Μέχρι να αποφανθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας απαγορεύεται η εκτέλεση της διάταξης και η δημοσιοποίηση δεδομένων.» «Κατ' εξαίρεση στα κακουργήματα των άρθρων 187, 187 Α και του 19ου Κεφαλαίου του Π.Κ. «εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» η εισαγγελική διάταξη εκτελείται αμέσως, επικυρώνεται δε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαφορετικά η ισχύς της σχετικής διάταξης παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών.».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2472/97,
  «2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων η οποία πραγματοποιείται: α) από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών, β) από τις δικαστικές εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας τους με σκοπό τη βεβαίωση εγκλημάτων, που τιμωρούνται ως κακουργήματα ή πλημμελήματα με δόλο και ιδίως εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας, κατά της ιδιοκτησίας, κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, επιβουλής της δημόσιας τάξης, ως και τελουμένων σε βάρος ανηλίκων θυμάτων. Ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι ισχύουσες ουσιαστικές και δικονομικές ποινικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις άσκησης από τους πολίτες του δικαιώματος του συνέρχεσθαι κατά το άρθρο 11 του Συντάγματος επιτρέπεται η απλή λειτουργία συσκευών καταγραφής ήχου ή εικόνας ή άλλων ειδικών τεχνικών μέσων με σκοπό την καταγραφή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επόμενου εδαφίου. (βλ. σχόλια) Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με οποιασδήποτε τεχνικής μορφής συσκευές με σκοπό τη βεβαίωση τέλεσης των παραπάνω εγκλημάτων γίνεται μόνον κατόπιν εντολής εκπροσώπου της εισαγγελικής αρχής και εφόσον επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι μόνον η χρησιμοποίηση του βεβαιούντος την τέλεση των εγκλημάτων υλικού ως αποδεικτικού στοιχείου ενώπιον οποιασδήποτε ανακριτικής, εισαγγελικής αρχής και δικαστηρίου. Η επεξεργασία κάθε άλλου υλικού που δεν είναι αναγκαίο προς εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού για τη βεβαίωση των εγκλημάτων απαγορεύεται, το δε σχετικό υλικό καταστρέφεται με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.» «γ. από δημόσια αρχή με τη λειτουργία ειδικών τεχνικών μέσων καταγραφής ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας, για την οποία είναι αρμόδια, και ιδίως για την προστασία προσώπων και πραγμάτων, καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Το υλικό που συλλέγεται από τα ανωτέρω μέσα, εφόσον δεν εμπίπτει στην περίπτωση β', τηρείται για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, μετά το πέρας των οποίων καταστρέφεται με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα. Η παράβαση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.».

Η σοφή εμπειρία της Αντεισαγγελέως Εφετών Λάρισας Σοφίας Αποστολάκη- Οι πνευματικές της εμπειρίες

Μπράβο στον Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών κ. Στυλιανό Κωσταρέλλο

 


Στοχοποιεί τρεις πρώην υπουργούς ο εισαγγελέας

Τι υποστηρίζει στο έγγραφο που έστειλε ο κ. Κωσταρέλλος στην ανακρίτρια της υπόθεσης της Siemens
Της Γιάννας Παπαδάκου
Τρεις πρώην υπουργούς Δημόσιας Τάξης της κυβέρνησης της ΝΔ πριν από το 2009 στοχοποιεί ακόμα και με ποινικές ευθύνες ο αντεισαγγελέας Εφετών κ. Στέλιος Κωσταρέλλος με έγγραφο που έστειλε στην ανακρίτρια της υπόθεσης της Siemens Μαρία Νικολακέα για την υπόθεση της προμήθειας ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων C4I. Ο εισαγγελέας δεν αποδέχεται την αρχειοθέτηση της υπόθεσης (εννέα χρόνια μετά την έναρξη της δικαστικής έρευνας) και προτείνει την άσκηση και συμπληρωματικών διώξεων εναντίον του Διονύση Δενδρινού, πρώην στελέχους της Siemens, και άλλων δυο αμερικανών στελεχών της εταιρείας SAIC (ο ένας εκ των δύο είναι ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Γκραντ Κλαρκ) για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία.

Για τον Μιχάλη Χριστοφοράκο θέτει θέμα ne bis in idem, ότι δηλαδή για την υπόθεση έχει δικαστεί από τη γερμανική Δικαιοσύνη, επομένως δεν πρέπει να έχει οποιονδήποτε καταλογισμό από την Ελληνική Δικαιοσύνη, σύμφωνα με την απόφαση 1/ 2013 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα προτείνει να ασκηθεί και δίωξη συμπληρωματική εναντίον των αξιωματικών και στελεχών του υπουργείου Δημόσιας τάξης, οι οποίοι συμμετείχαν στην παραλαβή συστημάτων του C4I για συνδρομή, όπως λέει, στο αδίκημα της απιστίας.

Αίσθηση προκαλεί το κείμενο του εισαγγελέα. Ενώ εκτιμάει ότι για τα αδικήματα των υπουργών εγείρεται θέμα παραγραφής (αποσβεστική προθεσμία), αφού από τότε έχουν περάσει δυο Σύνοδοι της Βουλής και επομένως δεν μπορούν να ελεγχθούν ποινικά για παράβαση καθήκοντος, εν τούτοις κάνει και ποινική εκτίμηση των πράξεων. Ετσι εκτιμάει ότι οι τροποποιητικές, που έγιναν από τους Πρ. Παυλόπουλο και Βύρ. Πολύδωρα, ήταν επιζήμιες για το Ελληνικό Δημόσιο (απιστία). Ιδιαίτερα απόλυτος είναι για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό την περίοδο εκείνη, Χρ. Μαρκογιαννάκη, στον οποίον καταλογίζει κακουργηματική απιστία (!). Σύμφωνα με πληροφορίες, έντονη είναι η αντίδραση των πολιτικών, που έχουν πληροφορηθεί την εξέλιξη, κυρίως για τη διατύπωση κρίσεων από πλευρά του εισαγγελικού λειτουργού.

Το σκεπτικό της αναπομπής της υπόθεσης στην ανακρίτρια είναι ότι η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια ευρώ από τη μη υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης. Υπάρχει μάλιστα και εκτενής αναφορά στην απόφαση του Πρωτοδικείου του Μονάχου για το θέμα με επίκεντρο τον άλλοτε επικεφαλής της Siemens Ελλάς Μ. Χριστοφοράκο. Σύμφωνα με αυτήν οι επικεφαλής της αμερικανικής Saic ανέθεσαν την υπεργολαβία του έργου στη γερμανική Siemens διότι δεν είχαν προσβάσεις στην ελληνική αγορά και αλλιώς δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν το έργο. Σύμφωνα με το έγγραφο του εισαγγελέα οι χορηγίες που δίνονταν στα δυο μεγάλα κόμματα οδήγησαν στον επηρεασμό των αρμόδιων υπουργών και το έργο ανατέθηκε στην αμερικανική εταιρεία με υπεργολάβο τη γερμανική εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπομπή της υπόθεσης στην ανακρίτρια Μαρία Νικολακέα θα οδηγήσει πιθανότατα την υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο του εφετείου. Και αυτό διότι η ανακρίτρια εμμένει ότι δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος των φυσικών προσώπων, ούτε για απάτη, αλλά ούτε και για απιστία. Η οποιαδήποτε διαφωνία της θα διατυπωθεί μέσα στον Αύγουστο ώστε το Δικαστικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν πρέπει να γίνει συμπληρωματική ανάκριση ή να τεθεί στο αρχείο, όπως πρότειναν οι ανακριτές Μαρία Νικολακέα και Νίκος Πιπιλίγκας, ο οποίος έχει ήδη μετατεθεί εκτός Αθηνών.

Πάντως, μακρά δικαστική έρευνα στο Εφετείο από το καλοκαίρι του 2009, που περιελάμβανε και άνοιγμα των λογαριασμών των εμπλεκομένων, δεν έδειξε να έχουν δεχτεί χρήματα από τις εταιρείες, ούτε τα στελέχη του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Αμυνας, αλλά ούτε και άλλο πολιτικό πρόσωπο. Επιπλέον, σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους, την υπόθεση ερεύνησε ειδική Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και επίσης δεν εντοπίστηκαν στοιχεία για οποιαδήποτε ευθύνη των πολιτικών που ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη προμήθεια.


Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Φεγγάρι, Εσύ


Στη θέση σου
το φεγγάρι
σκοτεινό
και αιμοβόρο

στη θέση μου
να το αγναντεύω
θλιβερό
μα ελπιδοφόρο

στη θέση τους τα κομμάτια
δυο μικρά μάτια
να κοιτάνε
στον ουρανό

εκτός του πεδίου δράσης
τυφλά από έρωτα
τυφλωμένα
από εκδίκηση

να κοιτάνε συνέχεια το φεγγάρι
να βουτάνε στο αίμα
να κολυμπάνε χωρίς αίσθηση
από τη θέση τους, στατικά

να γίνουν φεγγάρι
ή να φαντάζονται
να γίνουν εσύ
ή να κοιτάνε

έτσι γεννήθηκαν
να βλέπουν τ'απέραντο
στο άπειρο
να μην σταματάνε

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

"Αποκρουστική" Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου του Δ.Σ.Α. για την Δικαστική Εξουσία

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στις 15-07-2014, εξέδωσε την κάτωθι ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ανακοίνωση-δελτίο τύπου, που έχει επί λέξει ως εξής:


                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
          Ο  ΔΣΑ εκφράζει την σφοδρή αντίθεση και διαμαρτυρία του για την αποκρουστική απόφαση του Β΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με Προεδρεύουσα Εφέτη την κ. Μαρία Λεπενιώτη, να περιφρονήσει την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και να διατάξει την εκδίκαση υπόθεσης στην δεύτερη μετά  διακοπή συνεδρίαση, απορρίπτοντας σχετικό αίτημα αναβολής που υπέβαλαν οι απέχοντες συνήγοροι υπερασπίσεως. Τούτο συνέβη παρά την προηγούμενη ρητή έγγραφη άρνηση του ΔΣΑ να χορηγήσει άδεια στους συνηγόρους των κατηγορουμένων, διότι δεν συνέτρεχε περίπτωση επικείμενης παραγραφής, ούτε συμπλήρωσης των ανωτάτων ορίων της προσωρινής κράτησης.
              Το δικαστήριο μάλιστα δεν περιορίστηκε στην έκδοση της αυθαίρετης απόφασης για τη διεξαγωγή της δίκης αλλά διέταξε επιπλέον την αποβολή από την αίθουσα του Δικαστηρίου του συνηγόρου υπεράσπισης Θέμη Σοφού, με την συνδρομή αστυνομικής δύναμης, κατά τη στιγμή που αυτός υπέβαλε αίτημα προς το δικαστήριο, να καταχωρηθεί στα πρακτικά η δήλωσή του ότι εκπροσωπεί δυνάμει πληρεξουσίου τον κατηγορούμενο εντολέα του.
           Το δικαστήριο, εν συνεχεία, αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον Εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον συναδέλφων δικηγόρων, που διορίστηκαν από το δικαστήριο από τον κατάλογο της Νομικής Βοήθειας, οι οποίοι αρνήθηκαν, όπως όφειλαν, το διορισμό  τους, συμμορφούμενοι προς την απόφαση του ΔΣΑ περί αποχής μετά την δεύτερη μετά διακοπή συνεδρίαση, αφού μάλιστα οι κατηγορούμενοι, για τους οποίους διορίστηκαν, είχαν συνηγόρους της επιλογής τους οι οποίοι απείχαν.
           Η προπεριγραφόμενη συμπεριφορά του δικαστηρίου αποτελεί αποκορύφωμα εχθρικής στάσης απέναντι στους δικηγόρους και τους κατηγορουμένους, και επιδιώκει την καθιέρωση της συστηματικής παραβίασης της απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας περί αποχής των δικηγόρων μετά την δεύτερη διακοπή σε ποινικές δίκες.
           Δαπιστώνουμε ότι, η συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτελεί ακραίο περιστατικό στα χρονικά του δικηγορικού σώματος, αναδεικνύει άκρως ανησυχητικό έλλειμμα σεβασμού στη δικονομική τάξη αλλά και βαθύτατα  αντιδικηγορική νοοτροπία από λειτουργούς που έχουν ταχθεί να τηρούν το Σύνταγμα και τους Νόμους.
Ο ΔΣΑ δεν προτίθεται να μείνει απαθής απέναντι σε τέτοια κρούσματα ακραία επιθετικής, προς τους δικηγόρους συμπεριφοράς, ούτε θα αρκεσθεί σε ρηματικές διαμαρτυρίες.
Έτσι : 
1) Θα ζητήσει άμεσα από τα θεσμικώς αρμόδια όργανα της Ελληνικής Δικαιοσύνης τον πειθαρχικό έλεγχο της συγκεκριμένης Εφέτου.
2) Θα συζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της 25ης/7/2014 το ζήτημα, με πρόταση την αποχή των δικηγόρων από όλες τις συνθέσεις του Εφετείου στις οποίες συμμετέχει η  εν λόγω δικαστική λειτουργός.
3) Θα συμπαρασταθεί με όλα τα νόμιμα μέσα στους ελεγχόμενους για απείθεια συναδέλφους, που αρνήθηκαν, κατά καθήκον, να συμπράξουν στην παραβίαση των αποφάσεων της Ολομέλειας, αλλά και την κατάλυση των αρχών της δίκαιης δίκης. 

Εν συνεχεία, δε, ο Δικηγορικός Σύλλογος εξέδωσε την από 23-07-2014 απόφασή του (της έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου), η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρό του, Βασίλη Αλεξανδρή, κι έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΣΑ ΤΗΣ 23.7.2014


Ο Δ.Σ.Α. αποφάσισε να απέχουν όλα τα μέλη του από τις συνεδριάσεις του  Εφετείου, στις συνθέσεις των οποίων συμμετέχει η δικαστική λειτουργός κ. Μαρία Λεπενιώτη, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 15.7.2014 Δελτίο Τύπου του ΔΣΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω, δηλ. της "αποκρουστικής" αυτής ανακοίνωσης-δελτίου τύπου, και της αναιτιολόγητης, και ανεξήγητης αυτής απόφασης, ως άνω, γεννώνται τα εξής ερωτήματα:

1. Βάσει ποιας λογικής (νομικής ή ουσιαστικής) προσωποποιείται η ευθύνη για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, στη δεύτερη μετά διακοπή συνεδρίαση, στην Πρόεδρο του Δικαστηρίου, Προεδρεύουσα Εφέτη, κ. Μαρία Λεπενιώτη, και δεν καταγγέλλονται από τον Δ.Σ.Α. και τα άλλα δύο (2) μέλη της Συνθέσεως, του Β΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, άμα και η Εισαγγελέας της έδρας, που ομοίως απεφάνθησαν;

2. Βάσει ποιας λογικής (νομικής ή ουσιαστικής) ο Δ.Σ.Α. αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια στους συνηγόρους των κατηγορουμένων, διότι δεν συνέτρεχε περίπτωση επικείμενης παραγραφής, ούτε συμπλήρωσης των ανωτάτων ορίων της προσωρινής κράτησης, όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση (των εξοπλιστικών προγραμμάτων) υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι, και δη αλλοδαποί, και η δίκη πρόκειται να κρατήσει κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα;

3. Ο κ. Θ. Σοφός αληθεύει ότι είχε δηλώσει την παραίτησή του από την υπεράσπιση του αλλοδαπού εντολέα του, όταν η Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέταξε την αποβολή του από την αίθουσα, λόγω προκληθέντος απ'αυτόν θορύβου, ήτοι δυσαρέσκειας που εξέφραζε στην απόφαση του Δικαστηρίου, ως συλλογικού πάντοτε οργάνου;

4. Ο Δ.Σ.Α. αγνοεί ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 336 Κ.Π.Δ., η αστυνομική εξουσία του Προέδρου δεν εκτείνεται επί των δικαστών, ούτε επί των δικηγόρων, συνηγόρων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους;

Επί παρεκτροπής του συνηγόρου μόνον πειθαρχική ποινή επιβάλλεται και αύτη υπό του δικαστηρίου και όχι υπό μόνου του προέδρου και αφού προηγηθεί διακοπή «πέντε λεπτών διά τον κατευνασμόν του προκληθέντος εκ θορυβώδους επεισοδίου ερεθισμού και την ενδεχομένην επανόρθωσιν επισυμβάσης παρεκτροπής διά προπαρασκευής προσηκουσών εξηγήσεων κ.λπ.», ως αναφέρεται εις τας Αιτιολογίας 321 του Σχεδίου.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 336 Κ.Π.Δ. ομιλεί περί συνηγόρων. Ώστε και προκειμένου περί δικηγόρων μη συνηγόρων στη συγκεκριμένη δίκη θα εφαρμοσθεί η παράγρ. 1, και μόνον τότε. Ούτω και Ντζιώρας β΄ 307 σημ. 5. Κατά συνηγόρου επιβάλλονται μόνο οι πειθαρχικές ποινές του Δικ. Κώδ. Επομένως δεν μπορούν να επιβληθούν οι ποινές της παραγράφου 1. Την δε κατά του συνηγόρου κύρωσιν επιβάλλει μόνον το δικαστήριον και ουχί μόνος ο διευθύνων ή ο εισαγγελέας.

5. Είναι αληθές λοιπόν ότι ο κ. Θέμης Σοφός δεν εκτελούσε καθήκοντα συνηγόρου στη συγκεκριμένη δίκη, αφού είχε ήδη παραιτηθεί, και ούτως η Πρόεδρος του Δικαστηρίου νομίμως άσκησε κατ'αυτού την αστυνομική εξουσία της;

6. Αγνοεί ο Δ.Σ.Α. ότι σε υποθέσεις διαφθοράς, όπως και η συγκεκριμένη των εξοπλιστικών προγραμμάτων, απαγορεύεται η χορήγηση αναβολής, πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι, και η δίκη πρόκειται να κρατήσει επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα;

7. Βάσει ποιας λογικής (νομικής ή ουσιαστικής) ο Δ.Σ.Α. αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων από τις συνθέσεις που συμμετέχει η Εφέτης, κ. Μαρία Λεπενιώτη, και όχι και από τις συνθέσεις που συμμετέχουν οι υπόλοιποι δικαστές, και η εισαγγελέας, όταν η αποκρουστική κατά τον Δ.Σ.Α. απόφαση του Δικαστηρίου ήταν συλλογική, και ουχί μονομελούς οργάνου;

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ο Δ.Σ.Α. και δη ο Πρόεδρός του πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για τους λόγους που ωθήθηκαν να συμπράξουν στην αναβολή μίας υπόθεσης διαφθοράς, διότι, εάν το ζητούμενο ήταν η προστασία του δικηγορικού λειτουργήματος, και η ευπρεπής παρά των δικαστών άσκηση των καθηκόντων τους, θα είχαν εκδώσει ανακοινώσεις-δελτία τύπου για άλλες περιπτώσεις ad hoc προσβολής του δικηγόρου, ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και μάλιστα με συνοδές σωματικές βλάβες, και δεν θα στοχοποιούσαν ειδικά την Πρόεδρο του Δικαστηρίου, κ. Μαρία Λεπενιώτη, ώστε και να αποφύγουν τον ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗ.
Θεωρώ, δε, ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να εκδώσει απαντητική ανακοίνωση-δελτίο τύπου, στήριξης της εν λόγω δικαστικής λειτουργού, όπως άμα ότι πρέπει να επέμβει και ο Εισαγγελέας για την διερεύνηση των κακώς κειμένων του Δ.Σ.Α.


Μετά Τιμής,
Θ.Υ.Π.

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Τα τυφλά θύματα της δικαιοσύνης


Σαν παρατεταμένο χειροκρότημα
υπό της προτεταμένης κάννης
οι μυστικοί σύντροφοι
άνοιξαν πυρ στην εξουσία
στα μάτια των περαστικών
δοσίλογοι προδότες
λογίς λογίς
δεσποτικοί
κοντολογίς ανάξιοι σαν τότες
επαναλαμβανόμενη ιστορία
και ο στόχος ανεπανάληπτος
πότε ένας θύτης αποκαθίσταται
στη θέση του θύματος
ολόγυμνου
λιντσαρισμένου από την αδικία
πότε ένα θύμα δικαιούται να πάρει απόφαση
να αποκαταστήσει την αλητεία
υπό την σκέπη της θεόπνευστης ρητορείας
χωρίς θεό, χωρίς πιστεύω
χωρίς οίκτο στην εντεταλμένη απόφαση
με κλειστά μάτια
να εκτελέσει τον δήμιο της αλήθειας
και μετά από ώριμη σκέψη
η δικαιοσύνη είναι τυφλή, όπως και τα θύματά της

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Λυσσασμένη (νεκρόφιλη) γάτα


Τι να ξέρεις εσύ από έρωτα
στις στάλες που πέφτουν
για μια σταλιά, ένα βράδυ, προδώθηκα
μία λεπτομέρεια, μία κρυφή λέξη
αρκετά δευτερόλεπτα, να πετροβολούν
την αγωνία
σαν λυσσασμένη γάτα, να σπαράζει της νύχτας
την ανία
δεν κατασπαράζει των θυμάτων τη λαγνεία
αφύσικο, για ένα βράδυ χωρίς συμβάσεις
ασύμβατο, σε σχοινί που δεν αλυσοδένει
την αύλακα του χρόνου
σαν καιρού μόνου
σαν νύχτας, νυχτερίδας
μ'αγάπησες, αλλά δεν έβλεπες τον πόνο
με μίσησες, αλλά δεν έκλεβες τον χρόνο
αρκετά δευτερόλεπτα, η νύχτα είχε περάσει
σαν βρυκόλακας, κλεισμένος στο καλούπι
τσιγκουνεύτηκες την φυλακή μου
τι να ξέρεις εσύ από έρωτα
νεκρόφιλη σαρκοβόρα γάτα
προθανάτιας λείας
λυσσασμένη, σαν από έρωτα θανατηφόρο

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Εξεμάνη ο χρόνος


Πόσο να περιμένω, σε καθυστέρηση
αναμονή, εξεμάνη και ο χρόνος
πως να σκανάρω όλου του κόσμου το άπειρο
πεπειραμένος σε υπολανθάνουσα πείνα
η δυστυχία ταΐζει τη στιγμή της λύτρωσης
κοκκαλωμένη με αποφάγια αγάπης
πάρε ένα για επιδόρπιο
η προδοσία γλυκαίνει την ήττα
μονόφθαλμος, σε τοπίο γκρίζο
οι άλλες αισθήσεις αδημονούν
να κατασπαράξουν την αφή σου
πεπλανημένη από την όραση
σε ορατότητα αμφιβόλου
ονειροπόλου, ποιότητας, δισκοβόλου
μα τι όνειρο
να σκοτώνει την ώρα
μα τι άπειρο
να σταματάει το τώρα
γέμισα αγάπη όταν γύρισα τον χρόνο πίσω

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Οφθαλμαπάτη


Αλυσωδεμένα μάτια
γδαρμένα από την αφοσίωση
να στάζουν ιδρώτα και αίμα
πέριξ του έρωτα, θανατηφόρου
αλυσιτελής και η απόδραση
να κλείνουν εσένα
πάνω κάτω, με αγωνία
σε αλάνθαστη πορεία, του πόνου
τα μπλε μάτια κοιτούσαν στον ουρανό
τα πράσινα βυθίζαν το δάσος
τα μαύρα, ανεμοδαρμένα, στο σκότος
τι να κάνω το χρώμα
στην τυφλή αγάπη
τι να κάνω τώρα
που ξεχνάω τα λάθη
πως όταν δω
θα σε λέω αγάπη
πως τα μάτια μιλάνε γι'απάτη
υποδουλωμένα από χρόνια νάρκη
πότε γιορτάζουν την οφθαλμαπάτη
ντοπαρισμένα από γενναιότητα και γινάτι
μάτια μου, κλείσε με στη ματιά σου